ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις
Μ.Δ. Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Α.Π.Θ.Ο δικηγόρος παρ’ Εφέταις ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ διατηρεί το δικηγορικό γραφείο του στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες. Διαθέτοντας άρτια επιστημονική κατάρτιση, αναλαμβάνει υποθέσεις σ’ ένα μεγάλο εύρος τομέων του Δικαίου. Διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση και πλούσια εμπειρία στους τομείς του Ποινικού Δικαίου, του Πτωχευτικού Δικαίου και του Τραπεζικού Δικαίου, ενώ στόχος του είναι η βέλτιστη διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που αναλαμβάνει, προς όφελος των συμφερόντων των εντολέων του.

Ο Ιωάννης Καλαϊτζίδης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2003) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώ μιλά αγγλικά, ιταλικά και τούρκικα. Διατελεί δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2005 και εξωτερικός συνεργάτης της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ από το έτος 2008. Το δικηγορικό του γραφείο διατηρεί δίκτυο συνεργαζόμενων δικαστικών επιμελητών και δικηγόρων, σε όλη την επικράτεια, αναλαμβάνοντας, έτσι, και υποθέσεις από όλη την επικράτεια.
Αναλυτικότερα, το δίκτυο των συνεργατών μας μάς επιτρέπει να αναλαμβάνουμε, με υπευθυνότητα, έρευνες ακίνητης περιουσίας σε όλη την Ελλάδα και έρευνα του αξιόχρεου των αντισυμβαλλομένων των πελατών του γραφείου. Ιδιαίτερη, μάλιστα, συνεργασία υφίσταται με μεγάλα γραφεία πολιτικών μηχανικών και μηχανολόγων μηχανικών, ενώ αναλαμβάνεται, με υπευθυνότητα, η σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί της συνδρομής νομιμότητας αδειοδοτήσεων πρατηρίων καυσίμων, συνεργείων αυτοκινήτων και άλλων ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων.

Με βαθιά συναίσθηση ευθύνης και άρτια νομική κατάρτιση, ο δικηγόρος Ιωάννης Καλαϊτζίδης εγγυάται για την άμεση και υπεύθυνη διαχείριση κάθε υπόθεσης, τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστικό επίπεδο. Πρωταρχικός σκοπός του, η προαγωγή των συμφερόντων των πελατών που τον εμπιστεύονται, φροντίζοντας για τη βέλτιστη δυνατή δικαστική, αλλά και εξωδικαστική προάσπισή τους. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικηγορικό γραφείο του, στη Θεσσαλονίκη, για υπεύθυνες και αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
image-160056-astiko-dikaio.png?1454932664029

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο του δικηγόρου Ιωάννη Καλαϊτζίδη δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου (Ενοχικό, Εμπράγματο, Οικογενειακό, Κληρονομικό). Ειδικεύεται σε υποθέσεις εμπορικών χρεών, αναλαμβάνοντας την εξώδικη, αλλά και δικαστική επιδίωξη πλήρους αποκαταστάσεως κάθε ζημιάς από αθέτηση πληρωμών τιμολογίων και υπηρεσιών. Επιπλέον, ο δικηγόρος αναλαμβάνει, υπεύθυνα, την ταχεία διεκπεραίωση της διαδικασίας εξάλειψης – άρσης προσημείωσης υποθήκης, που έχει εγγραφεί από Τραπεζικά Ιδρύματα σε εξασφάλιση του δανείου σας.
image-160056-astiko-dikaio.png?1454932664029

Ποινικό - Διοικητικό Δίκαιο

Ο δικηγόρος Ιωάννης Καλαϊτζίδης αναλαμβάνει την εκπροσώπηση και νομική στήριξη των εντολέων του σε υποθέσεις που αφορούν όλο το εύρος του ποινικού δικαίου και σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας: από τη σύνταξη εγκλήσεων - μηνυτήριων αναφορών έως τη σύνταξη υπομνημάτων και την παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων.

Ειδικεύεται στις υποθέσεις που αφορούν κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος και άλλα υπηρεσιακά εγκλήματα, ακύρωση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ερήμην του κατηγορούμενου, συγχώνευση ποινών, δοσοποίηση καταβολής ποινών που έχουν μετατραπεί σε χρηματικές και μετατροπή ποινών σε κοινωφελή εργασία. Ιδιαίτερη συνεργασία υφίσταται με μεγάλα γραφεία πολιτικών μηχανικών και μηχανολόγων μηχανικών, αναλαμβάνεται δε με υπευθυνότητα η σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί της συνδρομής νομιμότητας αδειοδοτήσεων πρατηρίων καυσίμων, συνεργείων αυτοκινήτων και άλλων ανάλογων ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων και οι σχετικές Αιτήσεις και Προσφυγές στη διοίκηση και τη Διοικητική Δικαιοσύνη για ακύρωση παράνομων πράξεων.
image-160056-astiko-dikaio.png?1454932664029

Τραπεζικό Δίκαιο

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες και συμβουλές στον τομέα του Τραπεζικού Δικαίου, αναφορικά όχι μόνο με το συμβατικό τραπεζικό δανεισμό, αλλά και με τις σύγχρονες μορφές πίστωσης και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Λόγω της μακράς συνεργασίας με τραπεζικά ιδρύματα, υφίσταται ενδελεχής γνώση των τραπεζικών προϊόντων και των προβλημάτων των συμβάσεων, αναφορικά κυρίως με προβλήματα που ανακύπτουν από τον ανατοκισμό καθυστερούμενων τόκων και την επιβολή παρανόμων χρεώσεων εισφορών και εξόδων. Αναλαμβάνεται η προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας δικαστικά και εξωδικαστικά, σε ζητήματα που αφορούν -ενδεικτικά- δανειακές συμβάσεις και ρυθμίσεις οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πτωχεύσεις), συμβάσεις τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης, αλληλόχρεους λογαριασμούς, δάνεια με κάλυψη εγγυητικών, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, ανακοπές κατά εκδοθέντων διαταγών πληρωμής κ.ά.
Καλύπτεται, δηλαδή, όλο το εύρος των τραπεζικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, τόσο σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησης των εντολέων μας για τα συγκεκριμένα ζητήματα.


Ιωάννης Π. Καλαϊτζίδης
Δικηγόρος

Κομνηνών 28, ΤΚ 546 24
​Λουλουδάδικα Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 542109
Κιν.: 6947 728016

Email: ioannispkalaitzidis@yahoo.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Τα πεδία που χαρακτηρίζονται με * είναι υποχρεωτικά